SWEET MAMA JAMMA`S MOJO JUICE IN ART-LABIRYNTH /// 8 november, 2014

SWEET MAMA JAMMA`S MOJO JUICE IN ART-LABIRYNTH /// 8 november, 2014Дата — 8 ноября | Время — 20:00 — 23:00
Земляне, прием!

Следующий наш контакт посредством музыки состоится на концерте группы sweet mama jamma`s mojo juice, 8 ноября 2014 года, ровно в 8 вечера вашей Солнечной системы, на станции межгалактической трансляции Art-Labirynth, находящейся по условно-локальному координату Кишинев, Пространственно-временной Музей Земства, расположенный по улице Щусева (между ул. Мария Чеботарь и Сфатул Цэрий). Вход напротив триплоидного портала обогащения органикой «Пятёрочка».

На встрече вы не только сможете связаться с внегалактическим разумом, но и услышать вибрации хорошо знакомых песен и новых улетных ритмов.

К о м а н д а sweet mama jamma`s mojo juice:

Data — 8 noembrie | 20:00 — 23:00
Pământenii, atenție!

Următorul nostru contact prin intermediul muzicii va avea loc la concertul trupei sweet mama jamma`s mojo juice, la 8 noiembrie 2014, la exact ora 20:00 a Sistemului vostru Solar, la postul de comunicare intergalactică Art-labirynth, situată pe coordonate local-condiționale: Chișinău, continuumul de spațiu și timp Museul Zemstvei, aflat pe strada Șiusev (între str. Maria Chebotari și Sfatul Țării). Intrarea vizavi de punct de îmbogățire organică «Piaterochka».

În cadrul reuniunii, veți avea posibilitatea precum de a contacta cu civilizațiile extragalactice, at
t și de a audia vibrația cântecelor cunoscute și ritmurile muzicii de pe alte planete.

C o m a n d a S W E E T M A M A J A M M A `S M O J O J U I C E:

Александр Сергеевич Ионел — механик акселераторного барабана

Олег Руссу — навигатор струнных потоков

Сергей Коротя — борт-проводник низкочастного
синхробассотрона, штатный вокализатор

Игорь Мирошниченко — новая модификация биоробота 3HGK-480H84OU22, американские разработки, будущее поколение поющих дронов. Выглядит как человек, поет как совершенная машина (до 8 Тбайт загружаемой памяти в формате WAW и FLAC)!

ЦЕНА ОДНОГО КОСМО-МУЗЫКАЛЬНОГО СЕАНСА С ГРУППОЙ S W E E T M A M A J A M M A `S M O J O J U I C E составляет 24 бумажных лея, и 99 алюминиевых бань (последние особо ценятся на многих планетах, обитаемых белковыми разумными лоборомстерами).

!!! ВНИМАНИЕ !!!

БЕСПЛАТНЫЕ ФРУКТОВЫЕ УГОЩЕНИЯ — давно стали доброй традицией для концертов музыкально танцевального-колектива sweet mama jamma`s mojo juice. Каждый пришедший сможет насладится грушами, яблоками, виноградом, сливами, или принести то что выросло у него самого в огороде этим летом!

8 ноября 2014 года

20. 00 вечера / / Арт-Лабиринт, Большой зал

КСТАТИ: на наших концертах не курят и не пьют, так что спокойно приходите с детьми и домашними животными, будем подзаряжаться!


Alexandru S. Ionel — mecanicul tobelor de accelerare

Oleg Rusu — navigatorul fluxurilor de coarde

Sergei Corotea — bord-conductor a
sinhrobassotronului de frecvențe scăzute, vokalizator

Igor Miroshnichenko — nou biorobot de model 3HGK-480H84OU22, design american, generația viitoare de dronuri cântătoare. Arată ca un om ce cântă ca o mașină perfectă (până la 8 terabytes de memorie în WAW și FLAC)!

Prețul de o sesiune cosco-muzicală cu trupa SWEET MAMA JAMMA`S MOJO JUICE este de 24 lei de hârtie și 99 de bani din aluminiu (acestea sunt apreciate în special pe multe planete, locuite de loboromsteri proteinici).

!!! ATENȚIE !!!

GUSTĂ FRUCTE PE GRATIS! SWEET MAMA JAMMA`S MOJO JUICE se bucură cu fiecare venit de roadă bogată a acestui an. Fiecare vizitator poate gusta pere, mere, struguri, prune, sau de a aduce ceva ce el însuși a crescut în grădină astă vară!

*****************************
info: tel.: (+373) 69110750 (+373) 68324542 map

Добавить комментарий